project showcase

DSG website

UX Research en -Ontwerp een carrière website voor een holding in bouwmaterialen genaamd DSG in Nederland. Uit onderzoek bleek dat we behoefte hadden aan een centrale carrièrewebsite voor de holding en de 5 dochterbedrijven. In tijden waarin er meer banen dan mensen zijn, moeten bedrijven aantrekkelijk zijn voor geschoolde professionals en jong talent. Zeker in een branche die niet als 'sexy' bestempeld wordt, de industrie van bouwmaterialen. Het primaire doel was om het werkgeversmerk te laden door te focussen op de kansen voor geschoolde professionals en jong talent. Samen met Whale Agency in Wordpress gebouwd.

visit live site →
A screenshot of web page